Living Better: πώς να εγγραφείτε για παροχές - Οι πιο περίεργοι στον κόσμο
Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Living Better: πώς να εγγραφείτε για το επίδομα

Διαφημίσεις

Από τη δημιουργία του, το πρόγραμμα Vivir Mejor προσπάθησε να εδραιωθεί ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική που αρθρώνει πολλά κοινωνικά προγράμματα. Για να κατανοήσουμε την εξέλιξή του και την εμβέλειά του, είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε στο άμεσο προηγούμενο: το πρόγραμμα Contigo, μια στρατηγική που προωθήθηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Vicente Fox με στόχο την υπέρβαση της φτώχειας στο Μεξικό.

Η σημερινή κυβέρνηση εμφανίστηκε χωρίς μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Το Τομεακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Ανάπτυξης, το οποίο ήταν πιο κοντά σε αυτόν τον σκοπό, παρουσίασε σημαντικές ελλείψεις (βλ. Βάρη και αντίβαρα, Φεβρουάριος 2008). Αυτές οι ανάγκες και η κυβερνητική ανάγκη να τοποθετήσει τα κοινωνικά της προγράμματα οδηγούν στη δημιουργία Καλύτερης Ζωής.

Το Vivir Mejor οργανώνεται γύρω από τρεις θεμελιώδεις γραμμές δράσης:

 1. Ανάπτυξη Βασικών Δυνατοτήτων: Περιλαμβάνει δράσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η διατροφή, η εκπαίδευση, η υγεία, η στέγαση, οι βασικές κοινωνικές υποδομές και η νομική ταυτότητα.

 2. Κατασκευή Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας: Συνεπάγεται δράσεις βοήθειας που απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες σε ευάλωτες συνθήκες, προστασία από καταστροφικό κόστος υγείας, προστασία από προσωρινή απώλεια απασχόλησης, υποστήριξη σε καταστάσεις της αγοράς και προστασία από φυσικές καταστροφές.

 3. Σύνδεση μεταξύ Κοινωνικής και Οικονομικής Πολιτικής: Αυτή η συνιστώσα επιδιώκει να συντονίσει δράσεις και προγράμματα που απορρέουν τόσο από την κοινωνική πολιτική όσο και από την οικονομική πολιτική, με στόχο τη δημιουργία απασχόλησης και την ένταξη των ατόμων στην οικονομική ανάπτυξη.

Asimismo, το πρόγραμμα θέτει πέντε βασικούς στόχους:

Διαφημίσεις

 1. Πλήρης Κοινωνική Συμμετοχή: Διευκόλυνση της ελεύθερης και δίκαιης συμμετοχής των ανθρώπων στην κοινωνία, βελτιώνοντας τις βασικές τους ικανότητες μέσω της πρόσβασης σε τρόφιμα, εκπαίδευση, υγεία, στέγαση, βασικές κοινωνικές υποδομές και νομική ταυτότητα.

 2. Προστασία και ασφάλεια: Παρέχετε προστασία σε άτομα και κοινότητες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων.

 3. Φροντίδα και Βελτίωση του Περιβάλλοντος: Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της εύρυθμης εδαφικής ανάπτυξης.

 4. Αυξημένη παραγωγικότητα: Αύξηση της παραγωγικότητας των ανθρώπων.

 5. Ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας: Ενσωμάτωση κριτηρίων βιωσιμότητας σε όλες τις δράσεις και τα προγράμματα.

Μεταξύ των θετικών πτυχών του Vivir Mejor, επισημαίνει την πρόοδό του όσον αφορά το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο και το Πρόγραμμα Τομέα Κοινωνικής Ανάπτυξης. Είναι το πιο αρθρωμένο και συνεκτικό έγγραφο στον καθορισμό της κυβερνητικής στρατηγικής για την κοινωνική ανάπτυξη. Επιπλέον, ενσωματώνει με εκτενέστερο τρόπο αρκετά θεσμικά ζητήματα και προσπάθειες, περιγράφοντας λεπτομερώς τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων. Υπέρ είναι επίσης η πρόταση για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων της.

Μια άλλη θετική πτυχή του Vivir Mejor είναι η αναγνώριση της ανάγκης ενσωμάτωσης της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, δημιουργώντας συγκεκριμένους τομείς αλληλεπίδρασης. Αναγνωρίζεται ότι η κατάρτιση και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας είναι θεμελιώδη, αλλά όχι επαρκή για να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο και να εξασφαλίσουν επιλογές εισοδήματος. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αναγνώριση ότι οι «στρεβλώσεις στην κατανομή της αγοράς» δεν θα εγγυηθούν ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης και υπονομεύει τη σημασία των κυβερνητικών ενεργειών για τη δημιουργία επιλογών απασχόλησης και εισοδήματος.

FAQ

Το Living Better είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική της μεξικανικής κυβέρνησης που επιδιώκει να ξεπεράσει τη φτώχεια μέσω της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων, της κατασκευής ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας και της άρθρωσης μεταξύ κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Κύριος στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, η εξασφάλιση πρόσβασης σε θεμελιώδεις ανάγκες και η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής.

Προσπαθούν να είναι, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον φωτισμό και την ποιότητα της κάμερας.

Οι τρεις γραμμές δράσης του Vivir Mejor είναι:

 • Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων (τροφή, εκπαίδευση, υγεία, στέγαση, βασικές κοινωνικές υποδομές και νομική ταυτότητα).
 • Κατασκευή δικτύου κοινωνικής προστασίας (βοήθεια σε ευάλωτα άτομα, προστασία από καταστροφικές δαπάνες υγείας, υποστήριξη σε περίπτωση απώλειας απασχόλησης και προστασία από φυσικές καταστροφές).
 • Σύνδεση μεταξύ κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής για τη δημιουργία απασχόλησης και την προώθηση της ένταξης στην οικονομική ανάπτυξη.

Άρθρα ιστότοπου

κοινωνική ασφάλιση
Οφέλη
Ντάνιελ Σάντος

Δάνειο Μισθοδοσίας INSS

Ανακοινώσεις Εξαιρετική ευκαιρία για δικαιούχους INSS. Η λειτουργία πιστωτικής κάρτας μισθοδοσίας προσφέρει τώρα ένα ακόμη πιο ελκυστικό όφελος: εκτός από το να έχει

Διαβάστε περισσότερα "
κοινωνική ασφάλιση
Οφέλη
Ντάνιελ Σάντος

Ευκαιρία για τους ασφαλισμένους του INSS

Διαφημίσεις Μια νέα οικονομική ευκαιρία έχει προκύψει για τους δικαιούχους του Εθνικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (INSS): η πιστωτική κάρτα μισθοδοσίας, η οποία υπόσχεται εύκολη πίστωση

Διαβάστε περισσότερα "

Σάο Πάολο: πώς να λάβετε έκπτωση στον λογαριασμό ενέργειας σας

Διαφημίσεις Η iGreen Energy, μια πολύ δημιουργική startup, φέρνει έναν βιώσιμο τρόπο εξοικονόμησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στο Σάο Πάολο. Είναι τόσο υποσχόμενοι

Διαβάστε περισσότερα "