Paano Magparehistro upang Makatanggap ng Pensiyon para sa Kapakanan ng mga Matatanda sa Mexico - Ang Pinaka Mausisa sa Mundo
Lumaktaw sa nilalaman

Paano Magparehistro para Makatanggap ng Elderly Welfare Pension sa Mexico

  • sa pamamagitan ng

Ang Mexico, na kinikilala ang kahalagahan ng pagsuporta sa matatandang populasyon nito, ay naglunsad ng isang makabuluhang pagpapalawak ng programa ng pensiyon na naglalayong sa mga taong higit sa 65 taong gulang. Ang inisyatiba na ito, na isinulong ng Department of Welfare, ay naglalayong hindi lamang magbigay ng tulong pinansyal, ngunit kilalanin din ang napakahalagang kontribusyon na ginawa ng mga matatanda sa bansa sa buong buhay nila.

Mga patalastas

Sa kontekstong ito, mahalagang magkaroon ng kaalaman ang mga mamamayan tungkol sa kung paano makikinabang sa programang ito. Ang proseso, bagama't simple, ay nangangailangan ng pansin sa mga partikular na detalye at ang pagtatanghal ng mga kaugnay na dokumento. Ang artikulong ito ay magsisilbing isang komprehensibong gabay upang matulungan ang mga interesadong partido na mag-navigate sa proseso ng pagpaparehistro at matiyak na matatanggap nila ang benepisyong nararapat sa kanila.

1. Suriin ang iyong Kwalipikasyon:

Bago simulan ang proseso ng pagpaparehistro, mahalagang malaman kung ikaw ay karapat-dapat. Ang pagpapalawak nito ngayon ay nakikinabang sa buong populasyon na higit sa 65 taong gulang. Dati, ang benepisyo ay ipinagkaloob mula sa edad na 68 at, mula sa edad na 65, sa mga katutubong at Afro-descendant na komunidad lamang.

Mga patalastas

2. Kumonsulta sa Petsa at Lugar ng Pagpaparehistro:

Binibigyang-diin ng Welfare Department ang kahalagahan ng pagsuri sa petsa at lokasyon ng pagpaparehistro bago dumalo sa mga module. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbisita sa opisyal na website: https://www.gob.mx/bienestar.

3. Mga Kinakailangang Dokumento:

Maghanda sa pamamagitan ng pagkolekta ng lahat ng mga dokumentong kinakailangan para sa pagpaparehistro:

  • Opisyal na pagkakakilanlan (maaaring kredensyal ng botante, pasaporte, buklet, propesyonal na kard, kredensyal ng Inapam o kard ng pagkakakilanlan).
  • CURP (Single Population Registration Code).
  • Mababasang sertipiko ng kapanganakan.
  • Katibayan ng kamakailang paninirahan (maaaring bayad sa telepono, kuryente, gas, tubig o ari-arian).
  • Numero ng telepono upang sundin ang proseso.

4. Pagpaparehistro ng Personal Assistant (kung kinakailangan):

Kung kailangan mo ng tulong sa panahon ng proseso, maaari kang magparehistro ng isang personal na katulong. Dapat ding ipakita ng assistant na ito ang dokumentasyong nabanggit sa itaas.

5. Mga Espesyal na Kaso:

Para sa mga matatandang may kapansanan o karamdaman na pumipigil sa kanila sa pag-alis ng bahay, ang isang miyembro ng pamilya ay maaaring humiling ng pagbisita mula sa isang miyembro ng Welfare Department upang magparehistro sa bahay.

6. Halaga ng Pensiyon:

Ang halaga ng pensiyon ay itinaas sa tatlong libo at isang daang piso kada dalawang buwan. Sa bagong rehistrasyon, inaasahang lalampas sa sampung milyon ang bilang ng mga benepisyaryo.

7. Pagsubaybay:

Pagkatapos ng pagpaparehistro, mahalagang sundin ang proseso at tiyaking tama ang lahat ng mga dokumento. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng numero ng telepono na ibinigay sa panahon ng pagpaparehistro o sa pamamagitan ng pagbisita sa opisyal na website.

Konklusyon: Ang inisyatiba ng Welfare Secretariat ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga matatanda sa Mexico. Kung karapat-dapat ka, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Sundin ang mga hakbang sa itaas, i-secure ang iyong pagpaparehistro at simulan ang pagtanggap ng benepisyo na dapat mong bayaran.