Cơ hội cho người mua bảo hiểm INSS - The Most Curious in the World
Chuyển đến nội dung

Cơ hội cho người mua bảo hiểm INSS

an ninh xã hội

Một cơ hội tài chính mới đã xuất hiện cho những người thụ hưởng của Viện An sinh Xã hội Quốc gia (INSS): thẻ tín dụng trả lương, hứa hẹn cho vay dễ dàng với các khoản khấu trừ tiền lương trực tiếp và thậm chí chuyển đổi hạn mức tín dụng thành tiền mặt.

Quảng cáo

Sản phẩm này đặc biệt nhắm đến những người về hưu, người hưu trí INSS và công chức, đồng thời nổi bật với lãi suất thấp hơn thẻ thông thường và không cần tham khảo ý kiến của các cơ quan bảo vệ tín dụng, chẳng hạn như SPC và Serasa.

Hãy đọc tiếp

Ngày trả tiền vay là ngày nào?

Mục lục

Khoản vay trả lương INSS là một loại tín dụng nổi bật vì mang lại những lợi ích đáng kể cho người về hưu, người nghỉ hưu và những người thụ hưởng INSS khác. Loại tín dụng này nổi bật vì điều kiện dễ dàng và lãi suất cạnh tranh, khiến nó trở thành một lựa chọn phổ biến đối với các nhóm này ở Brazil.

Quảng cáo

Điều đáng chú ý là loại hình cho vay này có ưu điểm này là do nó được khấu trừ vào lương. Vì vậy, các tổ chức tài chính hiểu rằng rủi ro sẽ thấp hơn. Hãy hiểu sâu hơn dưới đây:

Khoản vay cấp cho những người thụ hưởng INSS có đặc điểm là khấu trừ trực tiếp các khoản vay từ tiền lương hoặc vào lợi ích của khách hàng. Điều này mang lại sự an toàn cao hơn cho các tổ chức tài chính, dẫn đến lãi suất thấp hơn so với các hình thức tín dụng cá nhân khác. Tỷ lệ ký quỹ chính cho các khoản vay này lên tới 45% thu nhập của người thụ hưởng, mang lại sự cân bằng giữa khả năng tiếp cận tín dụng và duy trì sự bền vững tài chính

Ưu điểm của khoản vay trả lương INSS

Nhược điểm

Ai có thể yêu cầu khoản vay tính lương INSS

Khoản vay trả lương INSS là một loại tín dụng được thiết kế đặc biệt để phục vụ các nhóm cụ thể. Các loại người đủ điều kiện bao gồm:

  1. INSS Người về hưu và Người về hưu: Các cá nhân nhận lương hưu hoặc trợ cấp thông qua Viện An sinh xã hội quốc gia.
  2. Công chức: Nhân viên của các cơ quan chính phủ, những người có thu nhập và việc làm ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê duyệt khoản vay.
  3. Người lao động của các công ty tư nhân trực thuộc: Một số công nhân khu vực tư nhân cũng có thể đủ điều kiện, miễn là công ty của họ có thỏa thuận cho vay trả lương.

Để yêu cầu của bạn, hãy nhấn vào nút bên dưới: